Sistem inovativ de testare adaptiva computerizata


cod MySMIS 115933
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea contribuției sectorului TIC la dezvoltarea economiei românești, prin realizarea si punerea pe piața a unui produs software complex si inovativ care va avea la bază o platforma de testare adaptivă, prin intermediul căreia se va obține maximizarea preciziei examinării în baza unui răspuns oferit anterior de către persoana examinată.

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.652.857,79 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 3.615.604,04 lei: FEDR 2.892.483,23 lei și BN 723.120,81 lei.

Despre proiect

Sistemul SITAC – SISTEM INOVATIV DE TESTARE ADAPTIVA COMPUTERIZATA va putea selecta succesiv întrebări cu scopul de a maximiza precizia examenului bazându-se informatiile despre candidat extrase din raspunsurile acestuia la intrebarile anterioare. Din perspectiva persoanei examinate, sistemul inovativ propus va realiza ajustarea automată a examinării în funcție de nivelului de cunoștințe al persoanei examinate.

Obiective

Obiectivul general al proiectului va putea fi îndeplinit prin îndeplinirea urmatoarelor obiective specifice:

Creşterea capacităţii de cercetare si inovare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Solicitantului prin dezvoltarea unui prototip al platformei inovative de testare adaptiva computerizată.

Diversificarea portofoliului de produse la nivelul Solicitantului prin aducerea acestei platforme inovative de testare la stadiul de produs vandabil, care după finalizarea implementării proiectului va putea fi comercializat către firme private care oferă servicii de recrutare, dar și către instituții de stat și firme acreditate pentru oferirea serviciilor de informare si consiliere profesionala și nu numai.

Rezultate

Rezultatele principale ale proiectului sunt:

Opt rapoarte de progres al proiectului, opt cereri de rambursare, un contract de furnizare server, un contract de servicii hostare, un contract de servicii de informare, publicitate si promovare proiect, un contract de servicii de auditare financiara, un contract de servicii de auditare tehnica, un contract de realizare servicii studiu de piața, un raport tehnic asupra platformelor de testare adaptive existente cu evidențierea de tehnici noi și inovative, un raport asupra algoritmului inovativ propus pentru extragerea întrebărilor, un raport de transpunere rezultate în cadrul platformei software SITAC, un proiect tehnic al produsului SITAC, prototipul produsului, un raport de dezvoltare, documentația aferentă produsului SITAC, varianta lansată în producție a platformei SITAC, înregistrarea drepturilor de proprietate cu autentificarea gradului de inovare, abonament găzduire site pentru perioada proiectului, nume de domeniu achiziționat, certificat SSL, anunț privind începerea proiectului publicat, anunț privind finalizarea proiectului publicat, panou de informare realizat, 1 set etichete autocolante pentru echipamentele achiziționate, sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul solicitantului; un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro postat pe site-ul solicitantului; 3 conferințe de promovare rezultatele proiectului, 150 de broșuri pentru prezentarea produsului, banner web de prezentare a rezultatului proiectului pe pagina web a solicitantului, masă rodundă de prezentare şi diseminare rezultate, articol ştiințific, conferintă de presă pentru diseminarea rezultatelor, rapoarte de audit financiar aferente fiecarei cerere de rambursare si doua rapoarte anuale, raport de audit tehnic.

Achiziții

Lista achizițiilor

Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014-2020

Contact

Va stam la dispozitie, daca doriti mai multe detalii despre proiect.

Intruceti numele.
Introduceti mesajul.